مقالات

DENTAL LASER ELEXXION

 دستگاه لیزر دندانپزشکی چیست؟  لیزر دندانپزشکی دیگر یک رویا نیست، یک واقعیت است. واژه LASER مخفف LIGHT AMPLIFICATION  BY STIMULATED EMISSION RADIATION است. در واقع

مشاهده جزییات »