جدیدترین دیدگاه ها برای کاشت ایمپلنت

در این مطلب درباره دو مقاله درباره دیدگاه های مربوط به درمان ایمپلنت صحبت می شود.

دکتر کریستنسن 35 سال تجربه کار با ایمپلنت ها را دارد و درباره اتصال ایمپلنت به دندان های طبیعی، سمان های پیشنهادی برای پروتز ایمپلنت، استفاده از گایدها، قالب گیری معمولی یا دیجیتال و چیزهای دیگر توضیح می دهد. این مطالب بسیار مهم اند و مقاله ابعاد مختلف درمان ایمپلنت را پوشش می دهد.

دکتر کریستنسن همچنین درباره تقابل ایمپلنت های پیچ شونده و سمان شونده و تقابل اباتمنت های پیش ساخته و سفارشی بحث می کند. وقتی درباره آن فکر می کنید، همه روکش ها با سمان ثابت می شوند با این تفاوت که در یک دسته این سمان شدن در دهان بیمار و در دسته دیگر در لابراتوار انجام می شود. به نظر می رسد روکش پیچ شونده با اباتمنتی که در لابراتوار سمان شده مزایای خاصی دارد. این مزایا شامل از پیش ساخته بودن حفره دسترسی و وجود نداشتن احتمال وارد شدن سمان به سالکوس لثه حین قرار دهی در دهان می باشد. همانطور که دکتر کریستنسن توضیح می دهد؛ با ظهور زیرکونیا، نمای برآمده با موادی که با لثه سازگارند بازسازی می شود.

 

مقاله اجماعی ویلیامز و همکاران در مورد مسائلی مثل دست کاری سینوس، پروتکل های دریل کردن و گزینه های درمانی full-arch صحبت می کند. این مقاله حین توضیح دادن پروتکل های دریل کردن درباره اینکه چگونه طراحی ایمپلنت ها باعث کاهش سیر دریل کردن برای گذاشتن ایمپلنت شده اند بحث می کند. تکلنولوژی شیارهای ایمپلنت های Self-tapping باعث شده است که دریل کردن به حداقل برسد و همپنین ثبات بالا برود که جنبه های مختلف درمان ایمپلنت را تحت تاثیر قرار می دهد.

در این دو مقاله فوق العاده، ترکیب دیدگاه های منحصر به فرد، بینش بزرگی در دنیای ایمپلنت به شما می دهد. هنگامی که این دو مقاله را می خوانید به این که چگونه مطالب آن ها به هم مربوط می شوند نیز دقت کنید.