پیزو سرجری

مزایای پیزوسرجری:

عملکرد دقیق برشی

عملکرد برش انتخابی

حفاظت از غشای سینوس

حفاظت از عصب

افزایش کنترل در حین جراحی

ایجاد محیط عاری از خون

پاسخ مطلوب استخوانی

کاهش استرس حین عمل

فروش ویژه

اتوکلاو دندانپزشکی | پرطرفدارترین ها